Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới của PVI

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới của PVI

9:40 sáng
20/Th5/2018
1585 Views

bảo hiểm bắt buộc ô tô PVIChương trình ưu đãi đặc biệt áp dụng cho mọi khách hàng mua bảo hiểm bắt buộc ô tô của PVI qua website: shopbaohiem.vn. Theo đó, khách hàng được giảm 10% phí bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới, áp dụng đối với mọi loại xe. Chương trình ưu đãi này chỉ dành riêng cho khách hàng mua bảo hiểm qua website: shopbaohiem.vn. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng những tiện ích khác như sau:

1/ Được tư vẫn miễn phí các thông tin trung thực và minh bạch nhất về quyền lợi, điều khoản bảo hiểm

2/ Được giao tận nơi miễn phí trong khu vực nội thành Hà Nội, được chủ động yêu cầu thời điểm và địa điểm giao

3/ Được hỗ trợ kiến thức bảo hiểm trong suốt thời hạn bảo hiểm, được tư vấn thủ tục khiếu nại và giải quyết bồi thường đúng luật, đảm bảo tối đa lợi ích của người được bảo hiểm.

4/ Được hưởng phí tốt nhất thị trường khi tham gia các loại hình bảo hiểm khác tại shopbaohiem.vn. Đặc biệt, được tặng phí bảo hiểm bắt buộc ô tô khi mua bảo hiểm thân vỏ xe tại shopbaohiem.vn (áp dụng đối với xe có giá trị trên 500 triệu đồng)

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giớilà loại bảo hiểm, theo quy định của pháp luật, bắt buộc những người sở hữu xe ô tô phải mua. Bảo hiểm này có tác dụng bảo hiểm cho người thứ 3 khi xảy ra tai nạn, Nghĩa là khi người sử dụng xe ô tô gây tai nạn cho người khác thì Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho người bị tai nạn. Mức bồi thường tối đa về người là: 100 triệu đồng/ 1người/ vụ và về tài sản là: 100 triệu đồng/ vụ.

+) Đối tượng bảo hiểm

1/ Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2/ Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật.

3/ Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

+) Phạm vi bảo hiểm

1/ Thiệt hại ngoài hợp đồng đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

2/ Thiệt hại về thân thể và tình mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

+) Phí bảo hiểm

Biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC Ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm trách nhiệm tự nguyện cho phân trách nhiệm vượt quá mức bắt buộc của Bộ Tài chính. Giới hạn trách nhiệm có thể lên tới 20.000 USD/người/vụ đối với người và 100.000USD/vụ đối với tài sản.

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC Ô TÔ

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự ô tô

BIỂU PHÍ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC

1. Xe tập lái

Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định tại mục III và V.

2. Xe taxi:

Tính bằng 170% của phí kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV

3. Xe ô tô chuyên dùng:

- Phí bảo hiểm của xe ô tô cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe Pickup.

- Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục III

- Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục V

4. Đầu kéo rơ-moóc:

Tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ-moóc

5. Xe máy chuyên dùng:

Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục V

6. Xe buýt

Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ quy định tại mục III

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC Ô TÔ

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự ô tô

BIỂU PHÍ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC

1. Xe tập lái

Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định tại mục III và V.

2. Xe taxi:

Tính bằng 170% của phí kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV

3. Xe ô tô chuyên dùng:

- Phí bảo hiểm của xe ô tô cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe Pickup.

- Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục III

- Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục V

4. Đầu kéo rơ-moóc:

Tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ-moóc

5. Xe máy chuyên dùng:

Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục V

6. Xe buýt

Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ quy định tại mục III

Chương trình ưu đãi đặc biệt áp dụng cho mọi khách hàng mua bảo hiểm bắt buộc ô tô của PVI qua website: shopbaohiem.vn từ ngày 01/07/2018 đến hết ngày 15/07/2018. Theo đó, khách hàng được giảm 10% phí bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới, áp dụng đối với mọi loại xe. Chương trình ưu đãi này chỉ dành riêng cho khách hàng mua bảo hiểm qua website: shopbaohiem.vn. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng những tiện ích khác như sau:

1/ Được tư vẫn miễn phí các thông tin trung thực và minh bạch nhất về quyền lợi, điều khoản bảo hiểm

2/ Được giao tận nơi miễn phí trong khu vực nội thành Hà Nội, được chủ động yêu cầu thời điểm và địa điểm giao

3/ Được hỗ trợ kiến thức bảo hiểm trong suốt thời hạn bảo hiểm, được tư vấn thủ tục khiếu nại và giải quyết bồi thường đúng luật, đảm bảo tối đa lợi ích của người được bảo hiểm.

4/ Được hưởng phí tốt nhất thị trường khi tham gia các loại hình bảo hiểm khác tại shopbaohiem.vn. Đặc biệt, được tặng phí bảo hiểm bắt buộc ô tô khi mua bảo hiểm thân vỏ xe tại shopbaohiem.vn (áp dụng đối với xe có giá trị trên 500 triệu đồng)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Chương trình ưu đãi đặc biệt áp dụng cho mọi khách hàng mua bảo hiểm bắt buộc ô tô của PVI qua website: shopbaohiem.vn từ ngày 01/07/2018 đến hết ngày 15/07/2018. Theo đó, khách hàng được giảm 10% phí bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới, áp dụng đối với mọi loại xe. Chương trình ưu đãi này chỉ dành riêng cho khách hàng mua bảo hiểm qua website: shopbaohiem.vn. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng những tiện ích khác như sau:

1/ Được tư vẫn miễn phí các thông tin trung thực và minh bạch nhất về quyền lợi, điều khoản bảo hiểm

2/ Được giao tận nơi miễn phí trong khu vực nội thành Hà Nội, được chủ động yêu cầu thời điểm và địa điểm giao

3/ Được hỗ trợ kiến thức bảo hiểm trong suốt thời hạn bảo hiểm, được tư vấn thủ tục khiếu nại và giải quyết bồi thường đúng luật, đảm bảo tối đa lợi ích của người được bảo hiểm.

4/ Được hưởng phí tốt nhất thị trường khi tham gia các loại hình bảo hiểm khác tại shopbaohiem.vn. Đặc biệt, được tặng phí bảo hiểm bắt buộc ô tô khi mua bảo hiểm thân vỏ xe tại shopbaohiem.vn (áp dụng đối với xe có giá trị trên 500 triệu đồng)

Chương trình ưu đãi đặc biệt áp dụng cho mọi khách hàng mua bảo hiểm bắt buộc ô tô của PVI qua website: shopbaohiem.vn từ ngày 01/07/2018 đến hết ngày 15/07/2018. Theo đó, khách hàng được giảm 10% phí bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới, áp dụng đối với mọi loại xe. Chương trình ưu đãi này chỉ dành riêng cho khách hàng mua bảo hiểm qua website: shopbaohiem.vn. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng những tiện ích khác như sau:

1/ Được tư vẫn miễn phí các thông tin trung thực và minh bạch nhất về quyền lợi, điều khoản bảo hiểm

2/ Được giao tận nơi miễn phí trong khu vực nội thành Hà Nội, được chủ động yêu cầu thời điểm và địa điểm giao

3/ Được hỗ trợ kiến thức bảo hiểm trong suốt thời hạn bảo hiểm, được tư vấn thủ tục khiếu nại và giải quyết bồi thường đúng luật, đảm bảo tối đa lợi ích của người được bảo hiểm.

4/ Được hưởng phí tốt nhất thị trường khi tham gia các loại hình bảo hiểm khác tại shopbaohiem.vn. Đặc biệt, được tặng phí bảo hiểm bắt buộc ô tô khi mua bảo hiểm thân vỏ xe tại shopbaohiem.vn (áp dụng đối với xe có giá trị trên 500 triệu đồng)

THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM BẮT BUỘC Ô TÔ PVI

Quý khách hàng đến mua trực tiếp tại văn phòng của PVI hoặc có thể mua trực tuyến theo quy trình sau để được hưởng *Ưu đãi* của Shop Bảo hiểm:

  1. Đặt mua bảo hiểm bằng cách gọi điện thoại vào Hotline Shop Bảo Hiểm và gửi ảnh chụp đăng ký xe qua Zalo cho Shop Bảo Hiểm
  2. Nhận lại Giấy chứng nhận bảo hiểm ngay trong ngày và thanh toán phí, nhận khuyến mãi phí tại thời điểm nhận Giấy chứng nhận.

Chúc Quý khách luôn thượng lộ bình an trên mọi nẻo đường!

Để được tư vấn, vui lòng goi Hotline 24/7 của shopbaohiem.vn

Bình luận

Liên hệ nhanh

Tin liên quan