BẢO HIỂM DU HỌC

Bảo hiểm du học là một loại hình bảo hiểm y tế, sức khỏe và một số rủi ro đặc biệt khác mà du học sinh tham gia trước khi xuất cảnh đi du học ở nước ngoài. Bảo hiểm du học có các quyền lợi giống với bảo hiểm du lịch quốc tế áp dụng cho người xuất cảnh vì mục đích thăm thân, du lịch hoặc công tác. Khi nói tới Bảo hiểm du học, đối tượng sử dụng bảo hiểm là các du học sinh. Đây cũng là một thủ tục tham gia bắt buộc để du học sinh có thể xin Visa đi du học ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt là các quốc gia du học ở Châu Âu