BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI

Bảo hiểm tai nạn 24h PTI
Bảo hiểm tai nạn con người 24/24h của Bảo Hiểm Bưu Điện PTI
7:04 sáng 18/Th5/2018

A. Người được bảo hiểm: Là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam  Không giới hạn độ tuổi, giới tính, tôn giáo  Không bị động kinh, tâm thần, phong Không bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên Người được bảo hiểm được […]

Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 của Bảo hiểm PVI
11:45 chiều 04/Th5/2018

1. Đối tượng bảo hiểm: Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài từ 01 đến 70 tuổi Loại trừ các đối tượng sau đây: Những người đang bị bệnh tâm thần, phong; Những người đang bị tàn phế hoặc bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên; Những người đang trong thời gian […]

Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 của Công ty bảo hiểm Pjico
11:35 chiều 04/Th5/2018

1. Đối tượng, phạm vi bảo hiểm tai nạn con người 24/24 Người Việt Nam hoặc nước ngoài định cư tại Việt Nam Tuổi từ 16 đến 70 tuổi, tuy nhiên trường hợp tham gia bảo hiểm từ 61 tuổi phải tham gia liên tục bảo hiểm tại PJICO từ năm 60 tuổi trừ khi có thỏa […]

Chứng nhận bảo hiểm tai nạn MIC
Bảo hiểm tai nạn con người của Bảo hiểm Quân Đội (MIC)
10:23 chiều 02/Th5/2018

I. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM – Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam độ tuổi từ 01 đến 70 tuổi. – Không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với những người bị bệnh thần kinh, tâm thần; những người bị tàn phế hoặc thương […]

bảo hiểm tai nạn con người Bảo Việt
Bảo hiểm tai nạn con người Bảo Việt – BaoViet Accident Care
10:58 sáng 09/Th2/2017

Bảo hiểm tai nạn cho lao động là bắt buộc theo thông tư 329 – Bộ Tài Chính BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI – Cuộc sống luôn có những điều bất trắc, những tai nạn không lường trước được. Vậy, bạn sẽ làm gì để bao vệ mình và người thân? Bảo hiểm tai nạn […]

bao-hiem-tai-nan-con-nguoi-bao-minh
Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 của Bảo hiểm Bảo Minh
9:53 sáng 08/Th12/2016

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI của Bảo Minh là sản phẩm rất phù hợp cho những người làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn thân thể như công nhân làm việc trong nhà máy, nhà xưởng; Thợ xây dựng, kỹ sư làm việc tại công trình, công trường. Sản phẩm cũng […]

bao-hiem-tai-nan-con-nguoi
Bảo hiểm tai nạn con người 24/24
10:14 chiều 02/Th12/2016

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI: Cuộc sống luôn có những điều bất trắc, những tai nạn không lường trước được. Vậy, bạn sẽ làm gì để bao vệ mình và người thân? Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 của Bảo Việt sẽ bảo vệ bạn trước những tai nạn rủi ro không may […]

Gọi ngay