BẢO HIỂM TÀI SẢN

BẢO HIỂM TÀI SẢN

bao-hiem-xay-dung-va-lap-dat
Bảo hiểm xây dựng – lắp đặt
4:43 chiều 10/Th12/2016

Bảo hiểm Xây dựng & Lắp đặt được thiết kế đặc biệt dàng riêng cho việc bảo toàn tài chính đối với thiệt hại vật chất và trách nhiệm đối với bên thứ ba liên quan đến việc xây dựng – lắp đặt ♦ Tại sao bạn nên chọn Bảo hiểm Xây dựng và lắp […]

bao-hiem-may-moc-thiet-bi
Bảo hiểm máy móc thiết bị
4:40 chiều 10/Th12/2016

1. Đối tượng được bảo hiểm :   Máy móc và trang thiết bị xây dựng/lắp đặt thuộc quyền sở hữu của chủ thầu hay do chủ thầu thuê mướn như: máy ủi, máy xúc, máy nghiền, xe lu, cần cẩu, thiết bị cần trục, thiết bị nâng, máy đóng cọc, máy đầm… 2. Phạm vi […]

bao-hiem-hoa-hoan-va-rui-ro-dac-biet
Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
3:01 chiều 10/Th12/2016

KHÁI NIỆM VỀ BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT Trên thế giới có thể có nhiều cách giải thích khác nhau về bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt. Tuy nhiên, nhìn chung ta có thể hiểu rằng: Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt […]

Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt
11:23 sáng 10/Th12/2016

Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt đưa ra sự đảm bảo chắc chắn và đầy đủ cho mọi rủi ro có thể xảy ra trong khi lắp đặt các thiết bị máy móc, thiết bị hay cấu trúc bằng thép, thiệt hại về tài sản và/hoặc thương tật đối với con người gây ra […]

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng
10:51 chiều 09/Th12/2016

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng đưa ra sự đảm bảo chắc chắn và đầy đủ cho mọi tổn thất liên quan đến công việc xây dựng, cho tổn thất của trang thiết bị xây dựng, máy móc xây dựng, thiệt hại về tài sản và/hoặc thương tật đối với con người gây ra […]

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
10:50 chiều 09/Th12/2016

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là quy định của Pháp Luật nhằm chuyển giao rủi ro, thiệt hại, tổn thất do cháy nổ gây ra cho Công ty bảo hiểm (BH). Điều này giúp chủ tòa nhà, chủ dự án, chủ doanh nghiệp giảm thiểu những vấn đề khó khăn tài chính trong […]