BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
12:08 chiều 10/Th12/2016

Sản phẩm này bảo hiểm trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản và tính mạng, sức khỏe của bên thứ ba khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trên địa phận và từ hoạt động được bảo hiểm của người được bảo hiểm. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng hình thành dựa trên lập luận […]

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
12:01 chiều 10/Th12/2016

–    Theo quy định của pháp luật liên quan, người tiêu dùng có quyền đòi bồi hoàn, bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn chất lượng, số lượng, giá cả đã công bố hoặc hợp đồng đã giao hàng. Người sản xuất, kinh doanh phải chịu trách nhiệm về sản […]

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
11:57 sáng 10/Th12/2016

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của ngưòi được bảo hiểm  phát sinh do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp. DNBH cung cấp sự bảo đảm về mặt tài chính cho các cá nhân, tổ chức, công ty hành nghề chuyên môn đối với trách nhiệm dân sự phát sinh từ việc […]

Gọi ngay