BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

bao-hiem-trach-nhiem-cong-cong
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
12:08 chiều 10/Th12/2016

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng là loại hình bảo hiểm bồi thường cho bên thứ ba những tổn thất về vật chất bất ngờ hoặc bệnh tật về người, tổn thất bất ngờ về tài sản phát sinh từ hoạt động kinh doanh. Những tổn thất này xảy ra trong thời hạn bảo hiểm […]

bao-hiem-trach-nhiem-suat-an-cong-nghiep
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
12:01 chiều 10/Th12/2016

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm là loại bảo hiểm dành cho những sản phẩm trong trường hợp người sử dụng bị thiệt hại về thân thể, tính mạng hoặc tổn thất về tài sản khi sử dụng sản phẩm đó. Sản phẩm (được hiểu theo nghĩa rộng) có thể là bất kỳ hàng hóa, […]

bao-hiem-trach-nhiem-nghe-nghiep
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
11:57 sáng 10/Th12/2016

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là loại bảo hiểm bảo vệ doanh nghiệp, cá nhân đối với các trách nhiệm dân sự phát sinh từ những hành động sơ suất có thể dẫn đến việc bị kiện tụng hay cần phải bồi thường với chi phí cao. Các loại bảo hiểm trách nhiệm nghề […]