Bảo Minh Accidentcare

Bảo Minh Accidentcare

bao-hiem-tai-nan-con-nguoi-bao-minh
Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 của Bảo hiểm Bảo Minh
9:53 sáng 08/Th12/2016

BẢO HIỂM TAI NẠN 24H của Bảo Minh là sản phẩm rất phù hợp cho những người làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn thân thể như công nhân làm việc trong nhà máy, nhà xưởng; Thợ xây dựng, kỹ sư làm việc tại công trình, công trường. Sản […]