Bảo Việt Kcare

Bảo Việt Kcare

bảo hiểm ung thư Kcare
Bảo hiểm ung thư Bảo Việt Kcare
10:15 sáng 03/Th12/2016

Ngày 2.8.2016, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) chính thức ra mắt sản phẩm Bảo Việt K-Care – sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt dành cho bệnh ung thư lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Đây được coi là giải pháp tài chính hiệu quả, hỗ trợ kịp […]