Có cần khám sức khỏe trước khi tham gia bảo hiểm sức khỏe không?

mua bảo hiểm sức khỏe có cần khám sức khỏe trước hay không

Câu hỏi: Khách hàng tham gia bảo hiểm sức khỏe có cần phải khám sức khỏe trước khi cấp đơn hay không?

Trả lời: Không bắt buộc phải khám sức khỏe trước khi tham gia bảo hiểm sức khỏe, nhưng khách hàng cần kê khai chính xác, trung thực các thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe theo nhận biết của bản thân vào giấy yêu cầu bảo hiểm theo mẫu của Công ty bảo hiểm. Việc kê khai không trung thực tình trạng sức khỏe của bản thân có thể dẫn tới việc hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ số tiền mà khách hàng yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường.

Bài viết liên quan