Đối tượng tham gia bảo hiểm sức khỏe VBI là ai?

đối tượng tham gia bảo hiểm sức khỏe vbi

Câu hỏi: Đối tượng tham gia bảo hiểm sức khỏe VBI gồm những ai?

Trả lời:

– Người được bảo hiểm là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam có độ tuổi từ đủ 60 ngày tuổi đến 65 tuổi tại thời điểm bắt đầu thời hạn bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm

– VBI không nhận bảo hiểm đối với các trường hợp sau:

  • Người đang bị tâm thần, thần kinh, phong
  • Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%
  • Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật (chỉ áp dụng với người tham gia bảo hiểm lần đầu hoặc tái tục không liên tục tại VBI)
Bài viết liên quan