Giới thiệu về shopbaohiem.vn

Giới thiệu về shopbaohiem.vn

12:11 sáng
12/Th2/2017
Views
  • Khi soạn thảo một bài mới, cần đưa nội dung ra file Word trước. Nội dung đưa ra file Word có thể là nội dung mới đánh từ đầu hoặc copy từ 1 nơi khác.
  • Sau khi đã căn chỉnh trong file Word cho chuẩn về định dạng, copy toàn bộ file Word, mở 1 vài viết joomla mới rồi paste vào.
  • Mở code vài viết joomla rồi copy toàn bộ code để chuẩn bị dán sang bài viết WordPress
  • (Trong WordPress, lưu ý 2 trình soạn thảo CKeditor và TinyMCE Advanced. Trong đó, TinyMCE luôn để trạng thái kích hoạt.)
  • Kích hoạt CKeditor, mở bài viết WP, chuyển sang chế độ code rồi paste đoạn code đã cop từ Joomla. Sau đó tắt chế độ code
  • Nếu text không đồng nhất hoặc bị tự động xuống dòng, bỏ kích hoạt CKeditor để sửa trong trình soạn thảo chuẩn TinyMCE. Chỉnh sửa xong, save file và hoàn tất