Liberty Healthcare

Liberty Healthcare

danh sách bệnh viện bảo lãnh liberty
Danh sách bệnh viện/phòng khám bảo lãnh của Liberty
10:01 chiều 17/Th9/2020

DANH SÁCH BỆNH VIỆN BẢO LÃNH CỦA LIBERTY BÌNH DƯƠNG 1/ Bệnh viện MeDic-BD 14A Nguyễn An Ninh, Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, BD Tel: 0274 3855 997 2/ Bệnh viện MeDic-BD Chi Nhánh 2 266 Lê Hồng Phong, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, BD Tel: 0274 7308 009 3/ Bệnh viện Quốc tế Hạnh […]

quy trình bồi thường bảo hiểm sức khỏe liberty
Quy trình bồi thường Bảo hiểm Sức Khỏe Liberty HealthCare
9:55 chiều 17/Th9/2020

Khi điều trị nội trú không khẩn cấp hoặc phẫu thuật theo kế hoạch, vui lòng yêu cầu Bảo hiểm Liberty chấp thuận trước bằng cách liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7​ 1800599998 (miễn cư​ớc cuộc gọi trong Việt Nam), hoặc Hotline@LibertyInsurance.com.vn  A – ĐIỀU TRỊ TRONG HỆ THỐNG DO LIBERTY TRỰC TIẾP THANH […]

bảo hiểm sức khỏe liberty healthcare
Bảo hiểm sức khỏe Liberty Healthcare bảo vệ toàn diện phạm vi toàn cầu
10:04 sáng 02/Th3/2020

BẢO HIỂM SỨC KHỎE LIBERTY LÀ GÌ? Bảo hiểm sức khỏe liberty là sản phẩm bảo hiểm chi trả cho những chi phí để điều trị y tế khi Người tham gia không may gặp rủi ro về sức khỏe do ốm bệnh hoặc tai nạn. Trong cuộc sống, khi không may phải nhập viện […]