MIC Autocare

MIC Autocare

bao-hiem-o-to-mic
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc ô tô của MIC – Bảo Hiểm Quân Đội
10:27 sáng 01/Th5/2018

Tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới là bạn đã chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước và luật giao thông đường bộ. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM      Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã […]

bao-hiem-o-to-mic
Bảo hiểm ô tô của Bảo hiểm Quân Đội (MIC)
10:27 chiều 15/Th3/2017

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM DÀNH CHO XE Ô TÔ I. BẢO HIỂM THÂN VỎ VÀ THIỆT HẠI VẬT CHẤT XE Xe cơ giới là tài sản lớn cần được bảo vệ, việc tham gia bảo hiểm xe cơ giới giúp bạn bảo vệ được tài sản của mình một cách tốt nhất.   ĐỐI […]