Pjico Accidentcare

Pjico Accidentcare

Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 của Công ty bảo hiểm Pjico
11:35 chiều 04/Th5/2018

1. Đối tượng, phạm vi bảo hiểm tai nạn con người Pjico 24/24 Người Việt Nam hoặc nước ngoài định cư tại Việt Nam Tuổi từ 16 đến 70 tuổi, tuy nhiên trường hợp tham gia bảo hiểm từ 61 tuổi phải tham gia liên tục bảo hiểm tại PJICO từ năm 60 tuổi trừ khi […]