PTI Accidentcare

PTI Accidentcare

Bảo hiểm tai nạn 24h PTI
Bảo hiểm tai nạn con người 24/24h của Bảo Hiểm Bưu Điện PTI
7:04 sáng 18/Th5/2018

A. Người được bảo hiểm: Là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam  Không giới hạn độ tuổi, giới tính, tôn giáo  Không bị động kinh, tâm thần, phong Không bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên Người được bảo hiểm được […]