PTI Autocare

PTI Autocare

Bảo hiểm người trên ô tô PTI
Bảo hiểm ô tô toàn diện của Bảo hiểm Bưu Điện PTI
10:15 chiều 20/Th5/2018

Ưu điểm dịch vụ tại PTI – Giám định tại địa điểm theo yêu cầu của khách hàng: Khi nhận yêu cầu giám định của khách hàng, PTI sẽ có mặt tại địa điểm theo yêu cầu để tiến hành giám định – Cứu hộ xe bị sự cố kỹ thuật miễn phí: miễn phí cứu hộ […]

bảo hiểm trách nhiệm dân sự pti
Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự ô tô của PTI – Bảo hiểm Bưu Điện
12:01 chiều 01/Th5/2018

BẢO HIỂM PTI là đơn vị Bảo hiểm uy tín tại Việt Nam Bảo hiểm bắt buộc xe ô tô hay gọi một cách đầy đủ là “Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới” là loại bảo hiểm bắt buộc người sở hữu xe ô tô phải mua theo quy […]