PVI Accidentcare

PVI Accidentcare

Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 của Bảo hiểm PVI
11:45 chiều 04/Th5/2018

1. Đối tượng bảo hiểm: Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài từ 01 đến 70 tuổi Loại trừ các đối tượng sau đây: Những người đang bị bệnh tâm thần, phong; Những người đang bị tàn phế hoặc bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên; Những người đang trong thời gian […]

Gọi ngay