(Q&A) Ai là người có quyền giám định tổn thất và thanh toán chi phí giám định như thế nào?

Câu hỏi: Ai là người có quyền giám định tổn thất và thanh toán chi phí giám định như thế nào?

Trả lời:

Giám định và chi phí giám định tổn thất được quy định trong HĐBH. Nếu HĐBH không được quy định thì áp dụng theo Luật KDBH. Điều 48 Luật KDBH quy định:

“1. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền thực hiện việc giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Chi phí giám định tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.

2. Trong trường hợp các bên không thống nhất về nguyên nhân và mức độ tổn thất thì có thể trưng cầu giám định viên độc lập, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập thì một trong các bên được yêu cầu Toà án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi cư trú của người được bảo hiểm chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên.”

Chi phí giám định trong trường hợp nói trên nếu phù hợp với giám định ban đầu thì khách hàng phải chịu, nếu khác với kết quả giám định ban đầu thì doanh nghiệp bảo hiểm chịu.

Tổng đài tư vấn bảo hiểm

Xin vui lòng để lại thông tin, Shop bảo hiểm sẽ liên lạc sớm nhất tới bạn!
  • Kênh tư vấn và bán bảo hiểm trực tuyến shopbaohiem.vn
  • Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Phone: 0986.060.040
  • Email: lienhe@shopbaohiem.vn
  • Website: https://shopbaohiem.vn

    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN    Bài viết liên quan