(Q&A) Chế độ quản lý nhà nước về đào tạo đại lý bảo hiểm như thế nào?

(Q&A) Chế độ quản lý nhà nước về đào tạo đại lý bảo hiểm như thế nào?

10:41 sáng
05/Th4/2017
38 Views

Câu hỏi: Chế độ quản lý nhà nước về đào tạo đại lý bảo hiểm như thế nào?

Trả lời:

Bộ Tài chính là cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra giám sát, cấp phép, thu hồi giấy phép đào tạo đại lý bảo hiểm. Cơ sở được phép đào tạo đại lý bảo hiểm phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Điều 33 NĐ 45 quy định:

 “1. Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra giám sát hoạt động đào tạo đại lý bảo hiểm. Trường hợp tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm không đáp ứng đủ các điều kiện đào tạo đại lý bảo hiểm quy định tại Điều 32 Nghị định này, Bộ Tài chính sẽ đình chỉ hoạt động của tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm.

2. Hàng năm, tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm phải báo cáo Bộ Tài chính về số lượng khoá đào tạo đã tổ chức, số lượng đại lý đã đào tạo, số lượng chứng chỉ đã cấp trong năm.”

Bình luận

Liên hệ nhanh

Tags

Tin liên quan