(Q&A) Nghĩa vụ của Doanh nghiệp bảo hiểm khi thực hiện hợp đồng bảo hiểm được quy định như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng?

Câu hỏi: Nghĩa vụ của Doanh nghiệp bảo hiểm khi thực hiện hợp đồng bảo hiểm được quy định như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng?

Trả lời:

Nghĩa vụ của DNBH được quy định cụ thể trong HĐBH. Nếu HĐBH không quy định cụ thể và đầy đủ, nghĩa vụ của DNBH được thực hiện theo Luật KDBH. Điều 17 khoản 2 Luật KDHB quy định:

“a) Giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm;

b) Cấp cho bên mua bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm ngay sau khi giao kết hợp đồng bảo hiểm;

c) Trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

d) Giải thích bằng văn bản lý do từ chối trả tiền bảo hiểm hoặc từ chối bồi thường;

đ) Phối hợp với bên mua bảo hiểm để giải quyết yêu cầu của người thứ ba đòi bồi thường về những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.” Những nghĩa vụ trên của doanh nghiệp bảo hiểm cũng tương ứng với quyền của khách hàng mua bảo hiểm sẽ được trình bày sau này (tại câu hỏi 42).

Tổng đài tư vấn bảo hiểm

Xin vui lòng để lại thông tin, Shop bảo hiểm sẽ liên lạc sớm nhất tới bạn!
  • Kênh tư vấn và bán bảo hiểm trực tuyến shopbaohiem.vn
  • Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Phone: 0986.060.040
  • Email: lienhe@shopbaohiem.vn
  • Website: https://shopbaohiem.vn

    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN    Bài viết liên quan