(Q&A) Tài sản được tham gia bảo hiểm đồng thời tại 2 doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau, khi tổn thất sẽ bồi thường như thế nào?

Câu hỏi: Tài sản của bên được bảo hiểm có giá trị 100 triệu đồng, được bảo hiểm đồng thời bởi 2 HĐBH tại DNBH A và DNBH B với số tiền bảo hiểm lần lượt là 70 triệu đồng và 80 triệu đồng. Hai HĐBH này có phạm vi bảo hiểm tương tự nhau. Nếu xảy ra sự cố gây thiệt hại 45 triệu đồng, thuộc trách nhiệm bồi thường của cả hai DNBH thì các DNBH trên sẽ bồi thường nh ư thế nào và người được bảo hiểm sẽ nhận được số tiền bồi thường là bao nhiêu?

Trả lời:

Căn cứ vào quy định tại điều 44, Luật KDBH thì đây là trường hợp tài sản đã được bảo hiểm trùng. Đối với HĐBH trùng, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, mỗi DNBH chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà bên mua bảo hiểm đã giao kết, tổng số tiền bồi thường của tất cả các DNBH không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản.

Như vậy, trong trường hợp trên hai DNBH sẽ chia sẻ trách nhiệm bồi thường theo cách:

– Số tiền bồi thường của DNBH A được xác định theo công thức:

                                                                          70.000.000

Số tiền bồi thường = 45.000.000 x       ———————————–   = 21.000.000

                                                                70.000.000 + 80.000.000

– Tương tự, số tiền bồi thường của DNBH B là:

                                                               80.000.000

Số tiền bồi thường = 45.000.000 x ——————————- = 24.000.000

                                                       70.000.000 + 80.000.000

– Tổng số tiền bồi thường mà người được bảo hiểm được nhận là:

                         21.000.000 + 24.000.000 = 45.000.000 đ

Tổng đài tư vấn bảo hiểm

Xin vui lòng để lại thông tin, Shop bảo hiểm sẽ liên lạc sớm nhất tới bạn!
  • Kênh tư vấn và bán bảo hiểm trực tuyến shopbaohiem.vn
  • Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Phone: 0986.060.040
  • Email: lienhe@shopbaohiem.vn
  • Website: https://shopbaohiem.vn

    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN    Bài viết liên quan