(Q&A) Trường hợp bên mua bảo hiểm chỉ muốn bảo hiểm cho hàng hoá từ khi xếp lên tàu cho đến khi dỡ ra khỏi tàu có được không?

(Q&A) Trường hợp bên mua bảo hiểm chỉ muốn bảo hiểm cho hàng hoá từ khi xếp lên tàu cho đến khi dỡ ra khỏi tàu có được không?

10:35 sáng
09/Th4/2017
78 Views

Câu hỏi: Trường hợp bên mua bảo hiểm chỉ muốn bảo hiểm cho hàng hoá từ khi xếp lên tàu cho đến khi dỡ ra khỏi tàu có được không?

Trả lời:

Thông thường người bảo hiểm nhận bảo hiểm cho hàng hoá từ kho người bán đến kho người mua, như vậy ngoài quãng đường vận chuyển trên biển hàng hoá còn được bảo hiểm trong quãng đường vận chuyển từ kho người bán đến cảng bốc hàng và từ cảng dỡ hàng đến kho người mua bằng các phương tiện vận chuyển thông dụng khác. Tuy nhiên, nếu người mua bảo hiểm chỉ muốn bảo hiểm cho hàng hoá trên quãng đường vận chuyển biển từ khi hàng hoá được xếp lên tàu cho tới khi hàng hoá được dỡ ra khỏi tàu thì hoàn toàn không có gì cản trở để người bảo hiểm cung cấp bảo hiểm chỉ trong quãng đường đó. Trong trường hợp này giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm mà người bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm sẽ ghi rõ “trách nhiệm bảo hiểm bắt đầu từ khi hàng được xếp lên tàu và kết thúc khi hàng được dỡ ra khỏi tàu tại cảng đến”.

Bình luận

Liên hệ nhanh

Tags

Tin liên quan