bảo hiểm máy móc thiết bị

bảo hiểm máy móc thiết bị

Bảo hiểm máy móc thiết bị
4:40 chiều 10/Th12/2016

1. Đối tượng được bảo hiểm :   Máy móc và trang thiết bị xây dựng/lắp đặt thuộc quyền sở hữu của chủ thầu hay do chủ thầu thuê mướn như: máy ủi, máy xúc, máy nghiền, xe lu, cần cẩu, thiết bị cần trục, thiết bị nâng, máy đóng cọc, máy đầm… 2. Phạm vi […]

Gọi ngay