Bảo hiểm tai nạn công nhân

Bảo hiểm tai nạn công nhân

bảo hiểm tai nạn cho công nhân xây dựng
Công nhân xây dựng phải mua bảo hiểm tai nạn với mức bồi thường bao nhiêu?
11:31 sáng 01/Th5/2018

Từ ngày 1/3/2017, công nhân xây dựng cần được mua bảo hiểm tai nạn với mức trách nhiệm bảo hiểm tối thiểu 100 triệu động. Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Thông tư 329/2016/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP về […]

bảo hiểm tai nạn con người Bảo Việt
Bảo hiểm tai nạn con người Bảo Việt – BaoViet Accident Care
10:58 sáng 09/Th2/2017

Để được tư vấn bởi chuyên viên của Bảo hiểm Bảo Việt, vui lòng liên hệ:

Gọi ngay