bảo hiểm tai nạn lao động

bảo hiểm tai nạn lao động

bảo hiểm tai nạn cho công nhân xây dựng
Công nhân xây dựng phải mua bảo hiểm tai nạn với mức bồi thường bao nhiêu?
11:31 sáng 01/Th5/2018

Từ ngày 1/3/2017, công nhân xây dựng cần được mua bảo hiểm tai nạn với mức trách nhiệm bảo hiểm tối thiểu 100 triệu động. Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Thông tư 329/2016/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP về […]

Gọi ngay