bảo hiểm tai nạn lao động

bảo hiểm tai nạn lao động

Chứng nhận bảo hiểm tai nạn con người Bảo Việt
Bảo hiểm tai nạn tối ưu nhất
6:11 chiều 28/Th6/2018

Để được tư vấn, vui lòng goi Hotline 24/7 của shopbaohiem.vn

bảo hiểm tai nạn cho công nhân xây dựng
Công nhân xây dựng phải mua bảo hiểm tai nạn với mức bồi thường bao nhiêu?
11:31 sáng 01/Th5/2018

Từ ngày 1/3/2017, công nhân xây dựng cần được mua bảo hiểm tai nạn với mức trách nhiệm bảo hiểm tối thiểu 100 triệu động. Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Thông tư 329/2016/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP về […]

bảo hiểm tai nạn con người Bảo Việt
Bảo hiểm tai nạn con người Bảo Việt – BaoViet Accident Care
10:58 sáng 09/Th2/2017

Bảo hiểm tai nạn Bảo Việt là một trong những gói bảo hiểm có số lượng người tham gia khá nhiều hiện nay. Vậy tại sao gói bảo hiểm này lại được tin dùng như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé! Bảo hiểm tai nạn cho lao động là bắt […]