bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô

bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô

Bảo hiểm bắt buộc ô tô PVI
Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới của PVI
9:40 sáng 20/Th5/2018

1. GIỚI THIỆU SHOPBAOHIEM.VN Chương trình ưu đãi đặc biệt áp dụng cho mọi khách hàng mua bảo hiểm bắt buộc ô tô của PVI qua website: shopbaohiem.vn. Theo đó, khách hàng được giảm 10% phí bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới, áp dụng đối với mọi loại xe. Chương trình ưu đãi này […]

bao-hiem-o-to-mic
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc ô tô của MIC – Bảo Hiểm Quân Đội
10:27 sáng 01/Th5/2018

Tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới là bạn đã chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước và luật giao thông đường bộ. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM      Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã […]