Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

bao-hiem-trach-nhiem-nghe-nghiep
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
11:57 sáng 10/Th12/2016

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là loại bảo hiểm bảo vệ doanh nghiệp, cá nhân đối với các trách nhiệm dân sự phát sinh từ những hành động sơ suất có thể dẫn đến việc bị kiện tụng hay cần phải bồi thường với chi phí cao. Các loại bảo hiểm trách nhiệm nghề […]