Bảo hiểm trách nhiệm suất ăn

Bảo hiểm trách nhiệm suất ăn

bao-hiem-trach-nhiem-suat-an-cong-nghiep
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
12:01 chiều 10/Th12/2016

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm là loại bảo hiểm dành cho những sản phẩm trong trường hợp người sử dụng bị thiệt hại về thân thể, tính mạng hoặc tổn thất về tài sản khi sử dụng sản phẩm đó. Sản phẩm (được hiểu theo nghĩa rộng) có thể là bất kỳ hàng hóa, […]