Thông tin cần biết

Thông tin cần biết

bảo hiểm sức khỏe toàn diện bảo việt
Danh sách bệnh viện bảo lãnh của Bảo hiểm Bảo Việt
10:38 chiều 05/Th12/2016

Khi tham gia bảo hiểm Bảo Việt khách hàng sẽ được bảo lãnh tiền viện phí ở rất nhiều bệnh viện, phòng khám tại Hà Nội và cả Thành Phố Hồ Chí Minh và ngoài lãnh thổ Việt Nam với các thủ tục nhanh gọn. Do đo khách hàng cần biết danh sách bệnh viện […]

thời gian chờ bảo hiểm sức khỏe bảo việt
Thời gian chờ đối với bảo hiểm sức khỏe
10:35 chiều 05/Th12/2016

Thời gian chờ là gì? Thời gian chờ là khoảng thời gian mà trong đó nếu phát sinh chi phí khám, chữa bệnh thì bệnh nhân sẽ không được bảo hiểm thanh toán cho chi phí khám, chữa bệnh đó. Nói cách khác, Thời gian chờ là thời gian kể từ lúc hợp đồng bảo hiểm […]

thẻ vàng bảo lãnh nội trú ngoại trú bảo việt
Bảo lãnh thanh toán viện phí của Bảo hiểm Bảo Việt
6:11 chiều 05/Th12/2016

BẢO LÃNH THANH TOÁN CHI PHÍ VIỆN PHÍ CỦA BẢO HIỂM BẢO VIỆT Với sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe – BaoViet Health, Bảo Hiểm Bảo Việt hiện đang cung cấp Dịch vụ bảo lãnh viện phí các bệnh viện lớn nhất Việt Nam tại bốn trung tâm lớn: TP.HCM – Hà Nội – Đà Nẵng – […]