Trẻ dưới 6 tuổi có được tham gia bảo hiểm độc lập không?

trẻ em dưới 6 tuổi có mua bảo hiểm sức khỏe độc lập được không

Câu hỏi: Trẻ dưới 06 tuổi có được tham gia bảo hiểm độc lập không, điều kiện tham gia là gì, phí bảo hiểm như thế nào?

Trả lời:

Điều kiện tham gia bảo hiểm sức khỏe VBI của trẻ dưới 06 tuổi: có độ tuổi từ 60 ngày tuổi trở lên

  • Trẻ em dưới 06 tuổi có thể tham gia bảo hiểm cùng bố/mẹ hoặc tham gia độc lập nhưng phí bảo hiểm tăng 30%
  • Chương trình bảo hiểm của con bằng hoặc thấp hơn chương trình bảo hiểm của bố/mẹ
  • Con được mua bảo hiểm là con đẻ/ruột, con nuôi hợp pháp hoặc trẻ được mua bảo hiểm là người được bên mua bảo hiểm cấp dưỡng nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.
Bài viết liên quan